Vi byter namn till Sill & Co

Publicerat: 2024-04-01

sill & co - nyhetsbrev.jpg

Brill & Co byter namn till Sill & Co

 

Efter en oavsiktlig kollision med internationella upphovsrättsliga frågor, står vi inför en ny era för vår verksamhet. Vi byter namn.

Vi har nyligen blivit uppmärksammade på att vårt nuvarande varumärkesnamn, Brill & Co, delar sitt namn med 'Brill' – det engelska ordet för en särskilt uppskattad art av plattfisk (slätvar på svenska). Detta har fört med sig rättsliga utmaningar som vi aldrig kunnat förutse. I ljuset av dessa händelser, och med en stark vilja att både hedra vårt svenska arv, har vi beslutat att anta ett nytt namn som bättre reflekterar vår identitet och våra värderingar. Från och med idag kommer Brill & Co att stolt gå vidare som Sill & Co.

Vårt nya namn, Sill & Co, hyllar den svenska fisken som inte bara är central i många av våra traditionella rätter utan också speglar vårt engagemang för att erbjuda produkter som kompletterar den svenska matkulturen. Med denna förändring vill vi fördjupa vår förankring i svensk tradition och samtidigt öppna dörren för nya möjligheter.

Varmt välkomna till Sill & Co – samma passion för hantverksdrycker, med en ny smak av tradition!

Givetvis var namnbytet som skulle träda i kraft 1/4 2024 ett påhitt av April & Co. Brill betyder visserligen slätvar på engelska men är framförallt efternamnet på företagets grundare. Att vi skulle påbörja en fördjupning i de svenska traditionerna är också fel. Det är redan ett långtgående projekt! Brill & Co jobbar idag med över 20 svenska producenter med olika inriktningar.

Ta en titt på några svenska nyheter här: