Integritetspolicy

Brill & Co AB (Brill & Co eller ”vi”) med org.nr. 556526-7407 ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. För Brill & Co är det en självklarhet att skydda din integritet och personuppgifter.

De personuppgifter som behandlas av Brill & Co används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Brill & Co sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt, tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att uppgifter som t.ex. namn, adress och telefonnummer utgör personuppgifter.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd, oavsett om den sker automatiserat eller inte såsom bearbetning, ändring av uppgifter, mailutskick eller överlämnande av uppgifter är en behandling.

Vilka personuppgifter hanterar Brill & Co?

För att du ska kunna lägga beställningar och få information från Brill & Co krävs det att du lämnar vissa personuppgifter till oss. Uppgifter som behövs är namn, e-postadress och telefonnummer för i huvudsak följande ändamål:

1. För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt samt administrera vårt avtal med dig.

2. För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice.

3. För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring främst via e-post. I e-postmeddelanden kan du alltid välja att avregistrera dig från fler utskick.

Lagring

Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål som nämnts ovan så länge du använder våra produkter och tjänster eller så länge vi, med grund i din yrkesroll, bedömer att det kan bli aktuellt. Du kan när som helst välja att ändra dina uppgifter eller avregistrera dig. I direkt samband med det så tas du bort från vårt register. Brill & Co följer upp och utvärderar vår hantering av personuppgifter minst en gång om året.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Brill & Co värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring eller spridning.

Om kakor (cookies)

På vissa delar av vår webbplats används cookies för att du exempelvis ska ha möjlighet att spara lösenord. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Mer information om cookies hittar du på Post- och Telestyrelsens webbplats.

Frågor?

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill ändra eller radera dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter är:

Brill & Co AB
Box 11236
100 61 Stockholm
Tel: +46 (0)8-691 65 50
info@brill.se