American Pale Ale (APA)

American Pale Ale, förkortas APA, är mer humlearomatisk än pale ale i brittisk stil.

American Pale Ale (APA) (20)